Algerna är för livet!

Algerna bevara kostens hälsoeffekter och vi kan utnyttja havens resurser. Algerna eliminera smittsamma och giftiga ämnen och utnyttja egenskaper hos mikroorganismer i växter och djur på cellnivå. Med alger går det att ta fram biomolekyler med högt mervärde för ökad livskvalitet och hälsa, både terapeutiskt och förebyggande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *