algrevolution

Vår tids allt mer effektiva jordbruk ger oss visserligen större skördar, men genom ensidig gödsling med handelsgödsel lakas marken ut och de naturliga mineralerna och spårämnena förbrukas utan att ersättas. Idag är våra jordbruksprodukter fattigare på dessa viktiga ämnen än de var förr. Den strängt upptagne nutidsmänniskan handlar också i hög utsträckning mat i hel- eller halvfabrikat, även så kallad junk food. Bristsjukdomar, allergier, ökade blodfetts- och sockerhalter har skapat en marknad för olika så kallade hälsotillskott. Allt fler människor köper allehanda produkter med förhoppningen att de ska bli friskare och starkare. Tiden är mogen för Dej att berika Din mat   med tillskott av naturliga mineraler och spårämnen som alger. Det är dags att ersätta junk food med en algrevolution.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *