Nyttan av havsalgintag.

Då algerna, som är mycket lättsmälta, kommer in i ämnesomsättningen och via blodet passerar sköldkörteln (hela blodkomplexet passerar denna cirka var 17:e minut) så får densamma den stimulans (genom mineral- och vitaminrikedom) som behövs för att det endokrina körtelsystemet skall hålla i balans. Genom kemisk och spektrografisk analys av vävnader och kroppsvätskor har man i kroppen påvisat mycket små kvantiteter av ett stort antal mineralämnen som visat sig vara absolut nödvändiga. På konstgjord väg, i ett laboratorium eller i en fabrik kan inte en sådan produkt framställas. Men naturen kan! Vid analys av havsalger har man funnit mer än 120 mineralämnen (grundämnen). Spårelementen utgör katalysatorer i hormon och enzymsystemen eller också är de enzymaktivatorer. I havsalger finns den livsviktiga tillväxthormonen B12 (som bevisligen inte finns i landväxter). Havsalger har naturliga antibiotiska egenskaper dock utan att förorsaka allergier eller andra sidoeffekter (till skillnad mot den konstgjort framställda antibiotikan, som lagras i köttet och överförs till människan). I sin rena havsmiljö tar algerna upp spårämnen, mineraler, salter och näringsämnen som ofta saknas i vår dagliga kost eftersom grönsaker, rotfrukter och kött lakas ur av dålig miljö och felaktig hantering. Algerna kan ge dig just de nyttigheter du har störst behov av till exempel kalcium, kalium, selen, kisel, vitaminer, fibrer, omega-3 och ubiqunonet -10. Mineralämnena i havsalger gör det möjligt för cellerna att bygga upp en stark benstomme, starka ledgångar, senor och nerver. Havsalger motverkar även fettbildning i muskeltrådar och blodbanor. Bristsjukdomar till följd av brist på spårelement får i vissa fall betraktas som kultursjukdomar. Kultursjukdomar därför att de moderna jordbruksmetoderna och konstgödningen (utan spårelement) gör att våra kulturväxter innehåller mindre av de livsviktiga spårämnena och för mycket av vissa andra av grundämnena. Havsalgerna återställer den grundämnesbalansen i kroppen som har gått förlorad. De har dessutom förmågan att absorbera och föra bort skadliga tungmetaller till exempel bly, kvicksilver och kadmium ur din kropp. Det är kostfibrerna, de så kallade alginaterna, som står för detta renande arbete.

4 reaktioner till “Nyttan av havsalgintag.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *